Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

010-1428493

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-1428883

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-1428554

Carl-Åke Åström

Registrator|Registrar

010-1428637

Cecilia Johnsson

Arkivarie|Archivist

010-1428725

Charlott Skoog

Upphandlare|Procurement Officer

010-1428593

Eva SomeroSörensen

Planeringschef|Head of Strategic Planning

010-1428494

Gunilla Wikberg

Assistent|Assistent

010-1428182

Jon Öberg

Jurist|Jurist

010-1427897

Kenneth Johansson

Systemsamordnare|Systemsamordnare

010-1427820

Kristina Hallgren

Registrator|Registrar

010-1428728

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-1428430

Ronny Asp

Registrator|Registrar

010-1428298