Materialfysik

Spara favorit 29 jun juni 2016

Experter inom materialfysik.

Experter materialfysik

Torbjörn Carlberg

Torbjörn Carlberg

Torbjörn Carlberg, professor och expert på aluminium och metaller som material.

Sven Forsberg

Sven Forsberg, Lic. forskar i nya applikationer med papper som bas, bland annat expert på grafen och energilagring.

Christina Dahlström

Christina Dahlström

Christina Dahlström, Dr. i kemiteknik. Forskar om materialteknik, nanokompositer, ytkemi, energilagring, elektronmikroskop och bildanalys.

Britta Andres

Britta Andres

Britta Andres är doktorand i teknisk fysik, superkondensator, framtidens batterier baserad på papper och grafen. Deltar bland annat i ett projekt för att bygga en prototyp för bilar som använder bromsenergi för att ladda batteriet.

Håkan Olin

Håkan Olin

Håkan Olin är professor i experimentell materialfysik. Expert på energilagring, visionär på nya produkter, nya applikationer med papper som bas, superkondensatorer, solceller baserade på papper, vind och solenergi.