Klimatförändringen blir ny universitetsutbildning

Ons 27 jan 2021 08:06

Hur ser förutsättningar och villkor ut för en långsiktigt hållbar utveckling under den pågående klimatförändringen? Det är en av kärnfrågorna i den nya utbildning kring klimatförändring, politik och samhällsutveckling som lanseras inför höstterminen 2021.

Klimatdemonstration i Helsingfors april 2019
Klimatdemonstration i Helsingfors, april 2019. Foto: Mikko Palonkorpi, Mostphotos.

– Vi ska utbilda medvetna och kritiskt tänkande beslutsfattare och ge dem kunskaper för att kunna utforma hållbara lösningar till några av de mest allvarliga problem som vårt samhälle idag står inför, säger Stefan Linde, programansvarig och lektor i statsvetenskap.

Programmet ”Klimatförändring – politik och samhällsutveckling” har 40 platser, omfattar tre år, och är förlagd till campus Östersund. Programmet ges inom ämnena statsvetenskap och geografi och ger studenterna breda kunskaper inom hållbar samhällsutveckling. I särskilt fokus är olika typer av policylösningar för att hantera såväl samhälleliga, spatiala, som miljömässiga problem och ojämlikheter orsakade av klimatförändringarna.

– Klimatförändringen sker globalt, men påverkar lokalt och genom den här utbildningen vill vi sätta ljuset på just detta fenomen. Den som vill arbeta med samhällsutveckling i framtiden måste kunna formulera lokala och regionala lösningar på globala problem och då krävs en bredare syn än vad traditionella utbildningar inom området ger, säger Evangelia Petridou, programansvarig och lektor i statsvetenskap.

Utbildningen har stark koppling till aktuell forskning och undervisningen bedrivs i nära samarbete med två av Mittuniversitetets forskningscentrum – Risk and Crisis Research Centre och turismforskningscentrat ETOUR – där både nationella och internationella forskare medverkar.

– En god förståelse för politikens möjligheter och begränsningar och den offentliga förvaltningens roll i att skapa hållbara samhällen är centrala delar i utbildningen. Vi lyfter fram miljö- och samhällsfrågor ur olika perspektiv, men berör även hur mer näraliggande frågor som hur livsstil och levnadsvillkor förändras för till exempel renskötsel, jakt och fiske, och för allmänheten i stort, säger Stefan Linde.

Efter avslutad utbildning kommer studenterna kunna jobba både inom offentlig och privat sektor, exempelvis som analytiker, handläggare, projektledare och utredare.

Ansökan till det nya programmet öppnar i mars 2021.

Mer information hittar du här.

Kontaktpersoner:
Stefan Linde, programansvarig och lektor i statsvetenskap, 010-142 86 63, stefan.linde@miun.se
Evangelia Petridou, programansvarig och lektor i statsvetenskap, 010-142 83 18, evangelia.petridou@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19