Hybridarbetet undersöks i nytt forskningsprojekt

Ons 15 sep 2021 08:25

Nu ska forskare vid Mittuniversitetet titta närmare på vilka faktorer som kan ligga bakom ett framgångsrikt sätt att hantera hybridarbete, alltså där arbetstagaren växlar mellan att arbeta hemifrån och på sitt kontor. Projektet pågår till slutet av 2023.

Leende ung kvinna sitter utomhus vid ett bord, framför en bärbar dator, anteckningsbok och en kopp kaffe.
Foto: Giulio Fornasar, Mostphotos.

− Pandemin har påskyndat utvecklingen av hybrida arbetsmiljöer, men det finns fortfarande begränsat med empiriskt stöd för vilka faktorer som bidrar till god organisatorisk och social hybrid arbetsmiljö. Det vill vi titta närmare och vårt fokus är att identifiera friskfaktorer och framgångsfaktorer, säger Michaela Tjernberg, projektkoordinator och doktorand inom arbets- och organisationspsykologi, Mittuniversitetet.

I en första kartläggning ska forskarna samla in ett stort antal enkätsvar från medarbetare vid små och stora företag och organisationer i olika branscher som använder hybrida arbetsformer. Därefter kommer forskarna att välja ut en eller flera verksamheter där praktiska åtgärder, baserat på tidigare forskning och på enkätsvaren, sätts in. Sedan följer forskarna upp åtgärderna och utvärderar.

− Många anställda och organisationer vill gärna permanenta den hybrida arbetsmodellen, men ju mer kunskap vi har om vad som funkar desto mer underbyggda kan vägvalen bli. Vi vill undersöka hur man som anställd har upplevt sin delaktighet i beslutsprocesser, hur det kollegiala sammanhanget har sett ut och hur man har upplevt balansen mellan arbete och fritid oavsett varifrån man har arbetat, säger Ingela Eng, universitetsadjunkt i arbets- och organisationspsykologi, Mittuniversitetet.

Aktuella rapporter om flexibla (hybrida) arbetsformer har bland annat visat att kvinnor och män har olika förutsättningar när det kommer till att nå ett framgångsrikt och hälsosamt arbete, därav kan till exempel demografiska skillnader kan vara viktiga att beakta när man skapar hybrida arbetsmiljöer. ​

− Vi har nu en unik möjlighet att lära av oss själva och den ska vi ta tillvara för att säkerställa att distansarbete och hybridarbete blir en tillgång som gynnar klimat, kompetensspridning och hälsa, säger Michaela Tjernberg.

Forskningsprojektet sker i samverkan med kunskapscentret The Remote Lab i Östersund.

Forskningsenkät

Framtidens Hybridarbete

Kontaktpersoner:

Michaela Tjernberg, projektkoordinator och doktorand inom arbets- och organisationspsykologi, Mittuniversitetet, michaela.tjernberg@miun.se, 010-142 80 82
Ingela Eng, universitetsadjunkt i arbets- och organisationspsykologi, Mittuniversitetet, ingela.eng@miun.se, 010-142 79 85

Projektledare:

Marie France Champoux Larsson


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19