Våldet i vardagen ständigt närvarande för de unga

Ons 23 mars 2022 07:52

Våld i vardagen heter ett forskningsprojekt som tar ett helhetsgrepp över de ungas situation. Med hjälp av fotografier och gruppintervjuer skapas berättelsen av en vardag där utsatthet och tanken på våld är ständigt närvarande. Fotografierna visas i en fotoutställning under våren.

Mörk gångtunnel.

Det är känt inom forskningen att ungdomar utsätts för våld i en rad olika miljöer som i hemmet, i skolan eller online, samtidigt som våldet ofta normaliseras. I projektet Våld i Vardagen: Att förstå och förhindra våldsutsatthet och våldspraktiker bland unga tar Sara Skott, docent i kriminologi, ett helhetsgrepp över de ungas situation. Målet är att få en bredare syn på hur våld och utsatthet tar sig i uttryck i de ungas vardag. Hur ser unga generellt på våld och hur hanterar de detta?

- Projektet ger en djupare och mer övergripande förståelse för ungas vardag. Genom att undersöka hur våld upplevs på olika platser och i olika miljöer kan projektet förhoppningsvis bidra med insikter om hur man i framtiden kan planera säkra och trygga platser för unga, säger Sara Skott.

Ungdomarna beskriver sina upplevelser

I studien har hon använt en metod som kallas Photovoice. Gymnasieelever från Sundsvall och Timrå har under en period beskrivit ämnet genom att själva fotografera situationer där de upplever eller associerar till våld och utsatthet. Fotografierna användes sedan som underlag för diskussioner i fokusgrupper. Eleverna, tjejer och killar, har studerat på både teoretiska och arbetsförberedande gymnasieprogram.

De unga definierar allt från elaka kommentarer, vandalism och sexuella trakasserier till rasism och politiskt förtryck som våld

- Ett av de mest slående resultaten av studien är att unga bär med sig en konstant, genomträngande rädsla för utsatthet i sin vardag. Ingen plats är riktigt säker, då olika former av våld förekommer i hemmet, på skolan, på arbetsplatsen, offentligt och online. Rädslan påverkar hur de unga rör sig, klär sig, och interagerar i sin vardag och sätter djupa spår inför framtiden. Det är därför väldigt viktigt att uppmärksamma detta och framför allt att arbeta för att förbättra ungdomars situation i framtiden, säger Sara Skott.

Våldet är inte bara fysiskt

De unga beskrev, något överraskande, en väldigt bred definition av vad våld är. Det är inte bara blåmärken och slag som de anser vara våld. Materialet visar tydligt att de unga definierar allt från elaka kommentarer, vandalism och sexuella trakasserier till rasism och politiskt förtryck som våld.

- Det finns många väldigt berörande och starka foton i projektet som verkligen belyser hur våld konstant figurerar i de ungas vardag. Något som verkligen fastnat hos mig är bilden av hur offentliga rum och platser (som bilden på tunneln längst upp på denna sida) ofta inger en extrem rädsla hos unga. De har ofta väl utarbetade och ibland komplexa strategier för att navigera dessa platser och de känner att vuxenvärlden, och möjligheten till hjälp, är helt frånvarande, säger Sara Skott.

Fotografierna blir en utställning

Ett urval av de foton som tagits av ungdomarna kommer under våren att visas i en utställning som planerats tillsammans med ungdomarna. Utställningen ”Våld i Vardagen” kommer att ha vernissage 25 april kl 13 entrén till Sundsvalls kommunhus. Bilderna är en representation av hur ungdomar i Sundsvall och Timrå själva upplever våld i sin vardag, hur de hanterar det och vad de tycker borde göras för att för förhindra våld i framtiden.

Här kan du läsa mer om fotoutställningen

 

Kontakt


Sidan uppdaterades 2022-04-01