Rykten spelar allt större roll under långvariga kriser

Tor 13 jan 2022 13:32

Rykten utgör en stor del av informationsflödet under samhälleliga kriser som den pågående pandemin och det krävs alltmer tid och resurser för myndigheter och medier att kvalitetssäkra information till medborgarna.

Kollage av tre illustrationer som handlar om coronaviruset och felaktig information.
Illustrationer från omslagen på DEMICOMs nya rapporter om rykten.

Det visar tre nya forskningsrapporter från DEMICOM vid Mittuniversitetet.

− Rykten sprids snabbare än nyheter och myndighetsinformation, och det gäller inte minst i digitala och sociala medier. Under Coronapandemin har det varit särskilt tydligt att det skapats ett exceptionellt informationstryck och där stora ansträngningar fått göras för att skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskningsprojektet om rykten.

Den första rapporten, Smittspridning och ryktesspridning, granskar hur svenska myndigheter, regioner och nyhetsmedier hanterat rykten under Coronapandemin. Studien visar att de sett stora utmaningar i att kommunicera ”överallt, hela tiden” för att bemöta rykten, och att erfarenheterna från pandemin visar att beredskapen för att klara sådana uppgifter kan förbättras.

Den andra delrapporten, Kriskommunikativa dilemman, specialstuderar ett antal svenska myndigheters arbete för att hantera rykten mer generellt. Studien redovisar också ett antal möjliga strategier och rekommendationer baserade på myndigheterna arbete på detta område.

Den tredje delrapporten, Viral Beliefs, diskuterar drivkrafterna bakom ryktesspridning i moderna samhällen och den roll som rykten har i människors vardagliga liv, inte minst i tider av stor oro, osäkerhet och ovisshet om framtiden.

Forskningsprojektet om rykten är finansierat av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Här kan du ladda ner rapporten Smittspridning och ryktesspridning

Här kan du ladda ner rapporten Kriskommunikativa dilemman

Här kan du ladda ner rapporten Viral beliefs

För mer information kontakta:
Lars Nord, professor, Mittuniversitetet, 070-550 93 33, lars.nord@miun.se
Kristina Jämtelid, fil dr, Mittuniversitetet, 010-142 81 27, kristina.jamtelid@miun.se
Gary Alan Fine, professor, Northwestern University, g-fine@northwestern.edu
Henrik Olinder, sakkunnig, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 073-026 12 91, henrik.olinder@msb.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-02-17