Krisorganisation

Bra och beprövade rutiner hjälper oss att arbeta strukturerat och effektivt när en kris inträffar, så att vi på bästa sätt kan ta hand om våra medarbetare, studenter och andra berörda samt kommunicera händelseutvecklingen.

Kontaktlistor vid kris

Central krisgrupp

Central krisgrupp

Rektor (ordf)
Anders Fällström
070-493 85 27

Förvaltningschef
Lotten Glans
070-296 69 68

Kommunikationschef
Kicki Strandh
070-346 59 87

HR-chef
Victoria Sjöbom
072-595 73 18

Fastighetschef, Sammankallande för centrala krisgruppen
Lennart Johansson
073-810 53 20

Dekan HUV
Anna Olofsson
070-680 30 32

Dekan NMT
Hans-Erik Nilsson
070-232 38 08

Studentrepresentanter
Studentkåren i Sundsvalls ordförande
070-716 68 30

Studentkåren i Östersunds ordförande
070-662 17 95

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26

Handläggare internationella frågor
Anna Lindahl
076-527 91 23

Lokala krisgrupper

Lokala krisgrupper

Vid behov kan andra funktioner adjungeras till den lokala krisgruppen.

Sundsvall

HR-specialist
Maria Edin
Tel 072-593 29 89

Kommunikatör
Victoria Engholm
010-142 86 52
072-581 86 22

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Studentrepresentant
Studentkåren i Sundsvalls ordförande
070-716 68 30

Universitetspräst
Pether Bertilsson
073-271 01 41

Östersund

HR-specialist
Jenny Gärdlund
Tel 072-581 88 73

Kommunikatör
Ronney Wickzell
Tel 070–389 77 72

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Studentrepresentant
Studentkåren i Östersunds ordförande
070-662 17 95

Universitetspräst
Karolinn Strandberg
063-19 50 70

Externa kontakter/länkar