Krisorganisation

Spara favorit 22 maj maj 2019

Bra och beprövade rutiner hjälper oss att arbeta strukturerat och effektivt när en kris inträffar, så att vi på bästa sätt kan ta hand om våra medarbetare, studenter och andra berörda samt kommunicera händelseutvecklingen.

I händelse av en krissituation är det av stor betydelse att Mittuniversitetet har en väl fungerande organisation och en väl genomtänkt handlingsberedskap.

I rutan på denna sida hittar du våra checklistor för olika krissituationer. Checklistorna fungerar som enkla verktyg för att kunna agera snabbt och korrekt samt informera tidigt och riktigt.

Kontaktlistor vid kris

Central krisgrupp

Central krisgrupp

Rektor (ordf)
Anders Fällström
070-493 85 27

Förvaltningschef
Lotten Glans
070-296 69 68

Kommunikationschef
Kicki Strandh
070-346 59 87

HR-chef
Victoria Sjöbom
072-595 73 18

Fastighetschef
Lennart Johansson
073-810 53 20

Studentrepresentanter
Studentkåren i Sundsvalls ordförande
070-716 68 30

Studentkåren i Östersunds ordförande
070-662 17 95

Samordnare/handläggare för centrala krisgruppen (och studenthälsofrågor)
Helena Söderberg 
070-606 86 26

Lokala krisgrupper

Lokala krisgrupper

Vid behov kan andra funktioner adjungeras till den lokala krisgruppen.

 

Sundsvall

HR-specialist
Margaretha Rumm
Tel 070-232 15 99

Kommunikatör
Marlene Berg
010-142 87 79
070-363 87 79

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Östersund

HR-specialist
Jenny Gärdlund
Tel 072-581 88 73

Kommunikatör
Ronney Wickzell
Tel 070–389 77 72

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Intendenter

Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02


Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43

Torbjörn Engh (Säkerhetsadmin.)
Tel 010-142 89 97

Externa kontakter/länkar

Externa kontakter/länkar

A4 Campus AB
063-12 70 10
info@a4campus.se

AFA Försäkring
0771-88 00 99

Arbetsmiljöverket
010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Brandskyddsföreningen  

Brottsofferjouren
08-644 88 00

Falck Global Assistance
08-587 717 17
globalassistance@falck.com

Försäkringskassan
0771-524 524

Informationssäkerhet.se
0771-240 240

Kammarkollegiet
08-700 08 00

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
0771-240 240
registrator@msb.se

Pensionsmyndigheten
0771-776 776

Polisen
114 14
Akut: 112 

SOS Alarm
08-407 30 00 
Akut: 112

Stöldskyddsföreningen

Tjugofyra7

10
4