Visselblåsarfunktionen bemannas av chefsjurist och chefen för internrevisionen som rapporterar till rektor, eller i de fall det bedöms som olämpligt att rapportera till rektor, till universitetsstyrelsens ordförande.

Under utredningen kommer funktionen att ta kontakt med olika befattningshavare inom organisationen. Om det behövs för utredningen kommer kontakter också att tas utanför universitetet. Av hänsyn till anmälarens och den anmäldes integritet medverkar inte fler personer än vad som är nödvändigt i hanteringen av anmälningarna.

Misstankar om brott kommer att polisanmälas.

När en anmälan registrerats kommer funktionen att informera den som anmälan avser, om någon person finns namngiven. Under vissa förhållanden kan funktionen vänta med att informera den anmälan gäller. Det gäller exempelvis om misstankarna gäller brott som polisen ska utreda.

Utredningsförfarandet sker skyndsamt.

Tillbaka till visselblåsning