Varmt välkommen till Lärarlyftet vid Mittuniversitetet! Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen till en av våra kurser inom Lärarlyftet, med start hösten 2021.

När du blivit antagen

När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information på denna sida. Om du inte avser att läsa kursen vänligen lämna återbud så din plats blir tillgänglig för andra som gärna vill ha den. Lämna återbud

Välkomstbrev hösten 2021

Här listas och länkas aktuella välkomstbrev med viktig information om hur du kommer igång med dina studier. Det är i lärplattformen Moodle du sedan hittar all information som berör kursen, se vidare i välkomstbrevet eller nedan.

Engelska för lärare åk 1-3, 15 hp

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp

Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp

Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp

Information om validering

I ovanstående välkomstbrev finns information om validering och vi vill nu meddela att Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten i Sverige, nyligen fattat ett beslut som innebär att både Mittuniversitetet och andra lärosätens inte längre har möjlighet att genomföra validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet.

Du som redan skickat in valideringsärenden för hösten 2021 kommer att få information om vad som gäller för ditt ärende inom kort.

Någon vecka innan kursen startar

Inloggning Studentwebben

På studentwebben kan du logga in och få åtkomst till bland annat lärplattformen Moodle. Det är även där du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Några veckor innan din utbildning börjar kan du aktivera ditt studentkonto och skaffa ett inlogg dit. Följ instruktionerna på webbsidan. Klicka på länken nedan.
OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Logga in på studentwebben

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentwebben. Du kan registrera dig på aktuell kurs tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Lärplattformen Moodle

Via lärplattformen hittar du all information gällande kursen exempelvis deadlines för inlämningsuppgifter, tider för seminarier, inspelade föreläsningar etc. Du kan också via lärplattformen kommunicera med andra deltagare och dina lärare. När du registrerat dig kommer du att kunna logga in på Moodle med din studentinloggning.

Information om fusk

Vid misstanke om att fusk har begåtts av kursdeltagare äger Mittuniversitetet rätt att utreda och bedöma misstanke om fusk på samma sätt som inom reguljär utbildning. I de fall Mittuniversitetet finner att fusk har begåtts äger Mittuniversitetet rätt att avbryta den aktuella examinationen och att avstå från att utfärda kursbevis.

Efter kursen

När du läst klart kursen och är godkänd på alla delmoment får du ett kursbevis. Det använder du när du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter hos Skolverket.

Frågor om kursbevis?
Kontakta Åsa Nyberg, se kontaktinformation nedan.

Kontakt

Åsa Nyberg

Handläggare|Administrative Officer

010-1428146