Antagen till Lärarlyftet

Varmt välkommen till Lärarlyftet vid Mittuniversitetet! Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen till en av våra kurser inom Lärarlyftet, med start hösten 2019.

SP_0095.jpg

När du blivit antagen

Antagningsbesked inför hösten 2019 skickas ut 5 juni. När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information på denna sida. Om du inte avser att läsa kursen vänligen lämna återbud så din plats blir tillgänglig för andra som gärna vill ha den. Lämna återbud

Välkomstbrev H19

Här listas och länkas aktuella välkomstbrev med viktig information om hur du kommer igång med dina studier.
Välkomstbrev SO åk 1-3
Välkomstbrev EN åk 4-6 
Välkomstbrev SV åk 4-6

Validering

Antagna till kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.

Ansökan om validering inför H19

Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda som har öppet för valideringsansökningar från 11 juni till 23 augusti kurser med start hösten 2019.

Frågor om validering, Valda eller annat?

Kontakta  Åsa Nyberg via e-post asa.nyberg@miun.se eller telefon 010-142 81 46.

Problem att logga in i Valda?

I valideringssystemet Valda loggar du in med hjälp av ditt eduID, antagning.se eller lärosäteskonto. Ett tips är att välja alternativet antagning.se, om inloggningen krånglar.
Vänd dig i första hand till Åsa Nyberg, i annat fall gäller: valdasupport@uhr.se

Någon vecka innan kursen startar

Inloggning Studentwebben

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Några veckor innan din utbildning börjar kan du skaffa ett inlogg dit. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentportalen. Du kan registrera dig på aktuell kurs tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Så skaffar du inlogg till Studentportalen

Logga in på Studentwebben (för dig som redan har inloggningsuppgifter)

Information om fusk

Vid misstanke om att fusk har begåtts av kursdeltagare äger Mittuniversitetet rätt att utreda och bedöma misstanke om fusk på samma sätt som inom reguljär utbildning. I de fall Mittuniversitetet finner att fusk har begåtts äger Mittuniversitetet rätt att avbryta den aktuella examinationen och att avstå från att utfärda kursbevis.

Efter kursen

När du läst klart kursen och är godkänd på alla delmoment får du ett kursbevis som du kan använda när du ansöker om utökad behörighet hos Skolverket.

Frågor om kursbevis?
Kontakta Åsa Nyberg