Mittuniversitetet har tillsammans med ST och Saco slutit ett lokalt avtal för samverkan. Avtalet reglerar hur alla viktigare förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska hanteras.

Syftet med avtalet är att utveckla verksamheten genom att öka förutsättningarna för allas engagemang och ansvarstagande. Avtalet reglerar hur delaktigheten i planering, styrning och uppföljning av verksamheten ska hanteras.

Exempel på frågor som ingår i avtalet är frågor om arbetsmiljö- och säkerhet, jämställdhet, likabehandling, kompetensförsörjning, ekonomi och verksamhetsplanering.

Samverkansgrupper

För att underlätta samverkansarbetet finns det en central samverkansgrupp (CSG) som hanterar universitetets gemensamma frågor. Det finns även lokala samverkansgrupper (LSG) på fakulteternas avdelningar, fakultetskanslierna liksom inom förvaltning och bibliotek.

Samverkansavtalet innebär att:

  • Respektive fack äger rätt att ha en representant som tillhör avdelningen i LSG (tillämpligt inom fakulteterna)
  • Tiden för lokalt fackligt arbete är 65 timmar/år. 
  • Tiden för uppdrag som lokalt skyddsombud är 65 timmar/år.