Styrdokument gällande organisation och styrning, t.ex arbetsordningar, besluts- och delegationsordningar, kvalitet, verksamhets- och aktivitetsplaner.