I rehabiliteringskedjan görs bedömning av din arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. Bedömningen kan vara olika beroende på hur länge du varit sjuk.

Då den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är tidsatt är det viktigt med en nära dialog mellan chef och medarbetare under hela sjukskrivningsperioden.

 

Dag 1-90

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Dag 91-180

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Dag 181-365

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller även om du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller också om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Från dag 366-

Från och med dag 366 bedöms medarbetarens arbetsförmåga alltid i förhållande till alla arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Om utredningen visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete, upphör alltså rätten till sjukpenning efter 365 dagar. Försäkringskassan kan göra undantag om det kan anses oskäligt att bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, till exempel om medarbetaren är svårt sjuk.

 

Ekonomisk ersättning vid sjukdom

Dag 1-14: Sjuklön från arbetsgivaren (ett engångsbelopp för karensdavdrag baserat på genomsnittlig arbetsvecka dras från sjuklönen)
Dag 15-364: Sjukpenning enligt beslut från Försäkringskassan. Sjukpenningtillägg enl kollektivavtal.
Dag 365-915: Förlängd sjukpenning efter beviljad ansökan till Försäkringskassan.

 

Sjuklöneperiod och karensavdrag

Sjuklöneperioden består av 14 kalenderdagar. Om du blir sjuk på nytt inom fem dagar från den tidigare sjukperioden, så räknas det inte som en ny period utan som en fortsättning på den tidigare. Det gäller oavsett om medarbetaren får samma sjukdom eller något annat.