Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Friskvårdsersättning

Friskvårdsersättning erbjuds alla anställda, även korttidsanställda, deltidsanställda och vikarier. Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven. Ersättning för friskvård är 2500 kr för ett kalenderår där ersättningen är i proportion till anställningstiden under kalenderåret.

Mittuniversitetet följer skatteverkets rekomendationer när det gäller skattefria friskvårdsaktiviteter och träningsformer. Vilka aktiviteter som Mittuniversitetet kan erbjuda hittar du på skatteverket.

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån om de är av enklare slag och av mindre kostnadsvärde. För att en förmån som består av endast en enstaka behandling eller aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde kan kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet.

Friskvårdtimme

Som medarbetare har du rätt till 60 minuter friskvård per vecka vid heltidsarbete. Friskvårdstimmen är i proportion till din sysselsättningsgrad. Arbetar du 50% har du möjlighet till 30 minuter friskvård per vecka.

Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

 

Registrera friskvårdsersättning i Primula

 

Friskvårdsnätverk

På respektive campusort finns det lokala friskvårdsnätverk. Kontakta någon av representanterna för att diskutera gemensamma aktiviteter.

Campus MIUN IF

Under många år har personal från Campus Östersund, med stöd från bl.a. A4 Campus och SHV, deltagit i landsvägsstafetten St Olavsloppet

Friskvårdsnätverk Sundsvall

Det finns ingen friskvårdsgrupp i Sundsvall. Är du intresserad att driva friskvårdsaktiviteter i Sundsvall? Kontakta HR-avdelningen.