Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Friskvårdsersättning

Friskvårdsersättning erbjuds alla anställda, även korttidsanställda, deltidsanställda och vikarier. Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven.

Mittuniversitetet följer skatteverkets rekomendationer när det gäller skattefria friskvårdsaktiviteter och träningsformer. Vilka aktiviteter som Mittuniversitetet kan erbjuda hittar du på skatteverket.

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån om de är av enklare slag och av mindre kostnadsvärde. För att en förmån som består av endast en enstaka behandling eller aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde kan kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet.

För att få friskvårdsersättning gör du enligt följande:

  • Gå till Primula som finns i Verktygsmenyn
  • I Primula väljer du "Ersättningar/Arvoden" i vänstermenyn
  • Välj formulär: "Friskvård MIUN"
  • Fyll i dina uppgifter
  • Du kommer att få en fråga om kontering. Vilken kontering som gäller för dig hittar du i kontoplanen.
  • Om du har fysiskt kvitto: Skriv ut utläggsblanketten och tillsammans med kvittot skickar du in den till HR-avdelningen 
  • Om du har digitalt kvitto: Bifoga det digitala kvittot direkt i utläggsärendet under "Medd/bil".
  • På kvitto ska det alltid framgå: Säljarens namn, aktivitet, ditt namn, erlagt belopp, moms specificerad, datum och giltighetstid. Årskort eller motsvarande som delbetalas via autogiro ersätts i efterhand mot uppvisande av att betalning skett, exempelvis kontoutdrag. Vid första ersättningstillfället krävs det att en kopia på avtalet/överenskommelsen bifogas.
  • Klicka på "skicka"

för att du ska vara säker på att få din ersättning kommande löneutbetalning ska ärendet samt kvitton vara HR-avdelningen tillhanda senast den 5:e i månaden.

Friskvårdtimme

Som medarbetare har du rätt till 60 minuter friskvård per vecka vid heltidsarbete. Friskvårdstimmen är i proportion till din sysselsättningsgrad. Arbetar du 50% har du möjlighet till 30 minuter friskvård per vecka.

Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

Friskvårdsnätverk

På respektive campusort finns det lokala friskvårdsnätverk. Kontakta någon av representanterna för att diskutera gemensamma aktiviteter.

Friskvårdsnätverk Sundsvall

Det finns ingen friskvårdsgrupp i Sundsvall. Är du intresserad att driva friskvårdsaktiviteter i Sundsvall? Kontakta HR-avdelningen.