Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet.

Studenter, utomhus, Östersund

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet. Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete eller studier samt för att utveckla verksamheten vid Mittuniversitetet.

Tillgänglighetsfrågor är därför en viktig del i arbete för att skapa ett mer inkluderande lärosäte för såväl anställda som studenter. I diskrimineringslagen slås fast att bristande tillgänglighet är en s.k. diskrimineringsform. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

 

Tillgänglighet i lokaler

Mittuniversitetet har som mål att vara tillgängligt för alla och det innebär bl a att vi löpande arbetar med att anpassa våra lokaler för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor. De lokaler vi disponerar är till stor del äldre lokaler som anpassats för vår verksamhet och kan därför i vissa fall ha brister i tillgängligheten. Om du som student eller anställd är beroende av lokaler med speciella funktioner är du välkommen att kontakta Bengt Lehman, Campusservice.  

Här kan du hitta mer information

Länkar

 

Tips

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Här är ett material med lite tips och exempel på hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Något som ofta är bra för hela student gruppen.

De råd som ges kan naturligtvis även användas i andra sammanhang vid till exempel presentationer och möten.

Här hittar du foldern

10 tips för tillgänglighet

10 tips för tillgänglighet: hur er organisation blir mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Gustafsson, Åsa

Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (SFS), 2014 (2 uppl.)

Undervisa tillgängligt: om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare

Undervisa tillgängligt: om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare. Carstensson, Gunilla & Henriksson, Ann-Sofie

Här hittar du mer information

Uppsala: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI). Uppsala universitetet, 2007

Kontakter

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud HUV
Ulrika Lif

Lika villkorsombud NMT
Lasse Reinikainen

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning
Ulf Andersson (Sundsvall)
Nils Wikström (Sundsvall)
Lotta Larsen-Olsson (Östersund)
Anette Mårtén

Lokalplanerare
Bengt Lehman

Studenthälsan
Helena Söderberg