Annons, är tillsammans med kravprofil, det viktigaste dokumentet i en rekrytering. Du vill skapa ett intresse för anställningen men också marknadsföra Mittuniversitetet som universitet och arbetsplats. Annonsen utgör också underlag när du gör ditt urval och hanterar ett eventuellt överklagande.