Hantera missbruk

Det kan ibland vara svårt att prata om de problem alkohol skapar, eftersom alkohol är en så accepterad del av vårt samhälle. Men det är viktigt att se och prata om problemen, både när det gäller alkohol och andra droger. För problem får konsekvenser. Både för den som är beroende, för närstående och för arbetsplatsen.

Mittuniversitet ska vara en arbetsplats som är fri från alkohol och andra droger och där vi verkar för tidig upptäckt av riskbruk.