Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå

Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå

Fakulteterna ordnar årligen en handledarutbildning för utbildning på forskarnivå.

Anmälan/Registration