Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå

Fakulteterna ordnar årligen en handledarutbildning för utbildning på forskarnivå. Kursen vänder sig i första hand till anställda vid Mittuniversitetet. För att vara behörig att gå kursen behöver deltagarna en doktorsexamen. 

Program för handledarutbildning 2020.

Två heldagsträffar kommer genomföras 7 maj och 24 augusti 2020, i Torpshammar, ca 9.30-16.00.
Ev. kan någon av träffarna att behöva genomföras digitalt.

Deltagarna förväntas delta vid bägge tillfällena. Kursspråket är svenska denna gång men vid behov kan föreläsningarna ges på engelska.

Kursansvariga

Pär Olausson och Erna Danielsson

Deltagarantalet är begränsat, vid behov prioriterar fakulteterna ansökningarna.

 

Anmälan via mail senast 7 april 2020 till Maria Evans