Projektledare från Grants Office driver två policypåverkande samverkansprojekt: SHREC och InnoHEIs. SHREC verkar för att skynda på övergången till förnybar energi. InnoHEIs syftar till att förstärka akademins roll i den regionala utvecklingen.

SHREC projektbild

Sidan uppdaterades 2021-11-10