Mittuniversitetets budgetprocess utgår från statens budgetprocess och årshjul. Internt upprättas anvisningar och tidplan enligt dokumentation nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall hanteras i budget- och prognosverktyget Hypergene.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-07-05