Budget och prognos

Mittuniversitetets budgetprocess utgår från statens budgetprocess och årshjul. Internt upprättas anvisningar och tidplan enligt dokumentation nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall hanteras i budget- och prognosverktyget Hypergene.

Kontakt

Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101427955