Hypergene – verktyg för budget och prognos

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Hypergene_Processbeskrivning 20180508.png

Verktyget används för budget, prognos och löpande ekonomisk uppföljning. Verktyget ska bistå stöd- och kärnverksamheten samt ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Rollbeskrivning Hypergene

Aktuellt

Arbetet med Budget 2020 genomfördes under hösten 2019 och slutlig budget beslutades av Universitetsstyrelsen 11 december 2019.

Arbetet med Prognos 2020 pågår under våren 2020 och påbörjas preliminärt 27 februari. Under maj genomförs verksamhetsdialoger och 3-9 juni rektorsdialoger. 30 september presenteras slutlig prognos för Universitetsstyrelsen.

Budget 2021 upprättas under hösten 2020 och påbörjas preliminärt 3 september. Verksamhetsdialoger genomförs i början av november och rektorsdialoger 18-20 november. Slutlig budget beslutas av Universitetsstyrelsen 15 december.

 

Genväg till Hypergene

 

Manualer och informationsmaterial

 

Manualer och informationsmaterial

Kontakt

Läs mer