Hypergene – verktyg för budget och prognos

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Hyper-gene

Kontakt

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428458

Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1427955