Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan.Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Hypergene som återfinns under "Planeringsverktyg". Mittuniversitetets budgetprocess beskrivs under avsnitt 5 i "Ekonomiadministrativa handboken".

Budgetanvisningar och budgetbilagor inkl tidplan.

Prognosanvisningar och prognosbilagor inkl tidplan.

Bilder aktuell Budget / Prognos

Tidplan budget 2021 samt generella budgetvärden (till chefer)

 

LKP – Lönekostnadspåslag

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

Läs mer