Att tänka på vid beställning av vara och tjänst

Tänk på detta när du beställer externa varor och tjänster från våra leverantörer