Mittuniversitetets upphandlings- och inköpsregler gäller för universitetets samtliga organisatoriska enheter samt i de projekt där universitetet deltar. Alla inköp och upphandlingar ska ske i samarbete med Mittuniversitetets upphandlare vid universitetsledningens stab, ULS.

Sidan uppdaterades 2023-04-25