Anläggningsredovisning handlar om hur innehavet av myndighetens anläggningstillgångar ska redovisas i bokföringen samt hur de budgeteras och inventeras.

Kontakt

Anna-Karin Odelberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1427911

Thomas Nilsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428374