Blended learningssalar i Sundsvall

Blended learningssalar är C015, C016, C306, C312, D015, E409, M103, M202, M203, M204, M206, M207, M209, M210, N109 (Fälldinsalen).

C015, 36 platser

C015
ALC-sal

Distanskamera: JA
Dator: Ja
Bild- och ljudpresentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
1 st headmic/1 st catchbox
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

C016, 36 platser

Blended learning C016

Distanskamera: JA
Dator: Ja
Bild- och ljudpresentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
1 st headmic/1 st catchbox
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

C306, 90 platser

C306

Distanskamera 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
2st Handmick/2st Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

C312, 60 platser

C312

Distanskamera 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
2st Handmick/2st Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

D015, 34 platser

D015

Distanskamera 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
Headmik/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna salen

Boka salen

E409, 160 platser

E409
Fungerar både som föreläsningssal och gratängsal.

Distanskamera 3st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljudpresentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD/
Blueray: Ja
Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

M103, 30 platser

M103

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild- och ljudpresentation: Ja

Dokumentkamera: Nej
DVD: Nej
2 st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

M202, 20 platser

M2022

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja via PC
1 st headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

M203, 24 platser

M203

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Ja via PC
1st Headmic/1st CatchBox: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

M204, 35 platser

M204

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja via PC
1 st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

M206, 18 platser

M207

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via PC
1st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype/Zoom: Ja

M207, 40 platser

M207

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja via PC
1 st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

M209, 46 platser

M209
Gammal bild. Ny bild kommer.

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja via PC
1 st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

M210, 50 platser

M210

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja via PC
1st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

N109,Fälldinsalen 178 platser

N109 Fälldinsalen

Distanskamera 3st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD/Blueray: Ja
3st Headmic/3st Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

Lärosalar i Sundsvall

Föreläsningssalar i Sundsvall

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang. Föreläsningssalar är C306, C310, C312, C326, E409, L111, M108 (Lubbesalen), M102, N109 (Fälldinsalen),...

Lärosalar i Sundsvall

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbara. Lärosalar är C015, C016, C216, C216A,C219, C227, C307, C309, C329, D015, D016, D025, D028, D032,D041, L105, L106, L212, M202, M203,...