Blended learningssalar i Sundsvall

C015, C016, C216, C216a, C219, C227, C306, C307, C309, C310, C312, C326, C329, D015, D016, D025, D028, D032, D041, E409, L105, L106, L208, L212, M103, M202, M203, M204, M206, M207, M209, M210, N109 , R06 och R108.

C015, 36 platser

C015

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Catchbox
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C016, 36 platser

Blended learning C016

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild- och ljudpresentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C216, 33 platser

C216

Distanskamera: Ja
Dator: Ja

Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmik/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C216A, 30 platser

C216A

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C219, 39 platser

C219

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C227, 39 platser

C227

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C306, 90 platser

C306

Distanskamera: Ja 2st
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Handmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C307, 30 platser

C307

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C309, 31 platser

C309

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C310, 90 platser

C310

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Katedermik/Takmik/Handmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C312, 60 platser

C312

Distanskamera: Ja 2st
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic//Handmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C326, 90 platser

C326

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Katedersmik/Takmik/Handmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

C329, 32 platser

C329

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D015, 38 platser

D015

Distanskamera: Ja 2st
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmi/Handmik
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D016, 28 platser

D016

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D025, 40 platser

D025

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D028, 40 platser

D028

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D032, 36 platser

D032

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

D041, 31 platser

D041

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

E409, 160 platser

E409

Distanskamera 3st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljudpresentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic 2st/Handmic 2st
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

L105, 20 platser

L105

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

L106, 36 platser

L106

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

L208, 20 platser

L208 Lärosal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

L212, 38 platser

L212

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M103, 30 platser

M103

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild- och ljudpresentation: Ja

Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M202, 20 platser

M2022

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M203, 24 platser

M203

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Mikrofon: Headmic/Takmik/CatchBox
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M204, 35 platser

M204

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M206, 18 platser

M207

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M207, 40 platser

M207

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M209, 46 platser

M209

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

M210, 50 platser

M210

Distanskamera: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

N109,Fälldinsalen 178 platser

N109 Fälldinsalen

Distanskamera 3st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD/Blueray: Ja
3st Headmic/3st Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

R106, 48 platser

R106

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

R108, 48 platser

R108

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Lärosalar i Sundsvall

Blended learningssalar i Sundsvall

C015, C016, C216, C216a, C219, C227, C306, C307, C309, C310, C312, C326, C329, D015, D016, D025, D028, D032, D041, E409, L105, L106, L208, L212, M103, M202, M203, M204, M206, M207, M209, M210, N109...

Föreläsningssalar i Sundsvall

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang. Föreläsningssalar är C306, C310, C312, C326, E409, L111, M102, M108, N109 , O102 och O111.

Lärosalar i Sundsvall

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbarara. Lärosalarna är: C216, C216A,C219, C227, C307, C309, C329, D015, D016, D025, D028, D032,D041,...