Hybridsalar i Sundsvall

C015, C016, C216, C216a, C219, C227, C306, C307, C309, C310, C312, C326, C329, D015, D016, E409, L105, L106, L111, L208, L212, M102, M103, M108, M202, M203, M204, M206, M207, M209, M210, N102, N109, O102, O111 , R06 och R108.

C015, 36 platser

C015

C016, 36 platser

Blended learning C016

C216, 33 platser

C216

C216A, 30 platser

C216A

C219, 39 platser

C219

C227, 39 platser

C227

C306, 90 platser

C306

C307, 30 platser

C307

C309, 31 platser

C309

C310, 90 platser

C310

C312, 60 platser

C312

C326, 90 platser

C326

C329, 32 platser

C329

D015, 38 platser

D015

D016, 28 platser

D016

E409, 160 platser

E409

L105, 20 platser

L105

L106, 36 platser

L106

L111, 70 platser

L111

L208, 20 platser

L208 Lärosal

L212, 38 platser

L212

M102, 90 platser

M102

M103, 30 platser

M103

M108 Lubbe-salen, 120 platser

M108 Lubbesalen

M202, 20 platser

M2022

M203, 24 platser

M203

M204, 35 platser

M204

M206, 18 platser

M207

M207, 40 platser

M207

M209, 46 platser

M209

M210, 50 platser

M210

N102, 60 platser Zoom room

Bildkonferens N102

N109,Fälldinsalen 178 platser

N109 Fälldinsalen

O102, 80 platser

O102

O111, 50 platser

O111

R106, 48 platser

R106

R108, 48 platser

R108

Lärosalar i Sundsvall

Föreläsningssalar i Sundsvall

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang. Föreläsningssalar är C306, C310, C312, C326, E409, L111, M102, M108, N102, N109 , O102 och O111.

Hybridsalar i Sundsvall

C015, C016, C216, C216a, C219, C227, C306, C307, C309, C310, C312, C326, C329, D015, D016, E409, L105, L106, L111, L208, L212, M102, M103, M108, M202, M203, M204, M206, M207, M209, M210, N102, N109...

Lärosalar i Sundsvall

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbarara. Lärosalarna är: C216, C216A,C219, C227, C307, C309, C329, D015, D016, L105, L106, L208, L212...

Sidan uppdaterades 2024-07-03