Kommunikationsavdelningen bidrar till hela universitets kommunikationsarbete och är stöd till fakulteterna utifrån ledningens och fakultetsledningarnas prioriteringar.

Vårt uppdrag utgår från Mittuniversitetets strategi och Plan för kommunikation - vägval utifrån Mittuniversitetets strategi. Vi prioriterar enligt nedan kriterier:

  • Insatser som utgår från ledningen (både övergripande, ULG, FLG, och på fakultetsnivå) prioriterade utvecklingsprocesser. 
  • Insatser som stärker Mittuniversitetet som helhet: processer som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Mittuniversitetets varumärke.
  • Uppbyggnad/uppstartsstöd och utbildning för verksamheten att själv fortsätta en insats (exempelvis kommunikationsplan, webbplatsstruktur, utbildningar i Mailchimp och EpiServer)
  • Produktioner med relativt långsiktig livslängd och bred användning, som riktar sig mot strategiskt viktiga målgrupper och intressenter.

Vill du komma i kontakt med oss, finns din kontaktperson under Kontaktpersoner. Vi är uppdelade utifrån institutioner inom HUV och planeringsområden inom NMT.

Nyheter

Vill du tipsa om nyheter, både interna och externa, ta i första hand kontakt med din kontaktperson eller kontakta oss via e-post. Kontakta Ronney Wickzell för rådgivning och stöd när det gäller pressmeddelanden och om du behöver hjälp med mediakontakter.

Språkstöd och översättning

Vi översätter främst universitetsövergripande texter mellan svenska och engelska. Behöver du översätta exempelvis en forskningsrapport finns upphandlade externa leverantörer att kontakta.  Läs mer om språkstöd och översättning.

Kommunikationstjänster via andra leverantörer

Foto och film

Upphandlade fotografer

Upphandlad fotograf för Sundsvall är Tina Stafrén. Upphandlad fotograf för Östersund är Sandra Lee Pettersson. Kontakta den kommunikatör som finns kopplad till din avdelning/forskningscenter om du vill få bilder tagna till din verksamhet.

Filmning och streaming

För beställning av filmning och streaming vid konferenser finns en upphandlad leverantör: Slice Mediaproduktion AB (finns i Sundsvall).

De kan arbeta både med Mittuniversitetets utrustning i F214 i Östersund och i Fälldinsalen (N109) i Sundsvall, men om de salarna inte är aktuella så tar de med egen utrustning. 

Timkostnaden är densamma för både Sundsvall och Östersund (reskostnader ingår).
Timpris för när de använder Mittuniversitetets utrustning: 550 kr.
Timpris för när de använder sin egen utrustning: 1 050 kr.

Vill du anlita dem för filmning och streaming på andra orter tillkommer reskostnader.

För beställning, kontakta Slice på e-post info@slice.se,  telefon 060-15 20 00 eller direkt till Jonne Eckenberger, e-post jonne@slice.se, telefon 070-360 94 45 eller Per Berge, e-post per@slice.se, telefon 070-330 88 80.

Läs igenom checklistan, se längre ner, innan du beställer filmning så att du vet vad du behöver förbereda.

Kom ihåg att beställa textning av filmen om den ska publiceras.

För varje uppdrag ska det skrivas ett avropsavtal, använd då de mallar som finns på denna sida (en mall för avtalsområdet film- och poddproduktion och en mall för avtalsområdet filmning och streaming av event). Avropsavtalen ska diarieföras.

 

Visitkort

Visitkorten trycks vid vaktmästeriet, Campus Östersund och faktureras din institution/avdelning. Du måste ha ett godkännande från din prefekt/chef innan beställning. 

Här beställer du visitkort.

Översättning och/eller språkgranskning (ej OH)

Översättning och språkgranskning av uppdrag som inte bekostas av gemensamma medel, OH, beställs från extern leverantör och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande institution/ avdelning/ projekt/ motsvarande.

Här finns information om våra upphandlade externa leverantörer

 

Event

När du ska arrangera ett event och inte vill göra allt själv, kan du vända dig till våra leverantörer inom konferensstöd. Antingen tar du hjälp med vissa delar av eventet eller med hela. 

Ta hjälp med ett event