Kommunikationsavdelningen bidrar till hela universitets kommunikationsarbete och är stöd till fakulteterna utifrån ledningens och fakultetsledningarnas prioriteringar.

Vårt uppdrag utgår från Mittuniversitetets strategi och Plan för kommunikation - vägval utifrån Mittuniversitetets strategi. Vi prioriterar enligt nedan kriterier:

  • Insatser som utgår från ledningen (både övergripande, ULG, FLG, och på fakultetsnivå) prioriterade utvecklingsprocesser. 
  • Insatser som stärker Mittuniversitetet som helhet: processer som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Mittuniversitetets varumärke.
  • Uppbyggnad/uppstartsstöd och utbildning för verksamheten att själv fortsätta en insats (exempelvis kommunikationsplan, webbplatsstruktur, utbildningar i Mailchimp och EpiServer)
  • Produktioner med relativt långsiktig livslängd och bred användning, som riktar sig mot strategiskt viktiga målgrupper och intressenter.

Vill du komma i kontakt med oss, finns din kontaktperson under Kontaktpersoner. Vi är uppdelade utifrån institutioner inom HUV och planeringsområden inom NMT.

Nyheter

Vill du tipsa om nyheter, både interna och externa, ta i första hand kontakt med din kontaktperson eller kontakta oss via e-post. Kontakta Ronney Wickzell för rådgivning och stöd när det gäller pressmeddelanden och om du behöver hjälp med mediakontakter.

Event

Ett pilotprojekt pågår för att professionalisera hanteringen av de events som genomförs på universitetsövergripande nivå  och för att hitta former för stöd till verksamheten för de events som genomförs på respektive institution/avdelning/forskningscentrum. Eventstödet är därför endast tillgängligt i begränsad omfattning och för test av olika typer av uppdrag. Kontakta Elin Rodin eller Linda E Andersson för ytterligare information.

Språkstöd och översättning

Vi översätter främst universitetsövergripande texter mellan svenska och engelska. Behöver du översätta exempelvis en forskningsrapport finns upphandlade externa leverantörer att kontakta.  Läs mer om språkstöd och översättning.

Kommunikationstjänster via andra leverantörer

Foto och film

Upphandlade fotografer

För närvarande har vi ingen upphandlad fotograf. 

Filmning och streaming

För beställning av filmning och streaming vid konferenser finns en upphandlad leverantör: Slice Mediaproduktion AB (finns i Sundsvall).

De kan arbeta både med Mittuniversitetets utrustning i F214 i Östersund och i Fälldinsalen (N109) i Sundsvall, men om de salarna inte är aktuella så tar de med egen utrustning. 

Timkostnaden är densamma för både Sundsvall och Östersund (reskostnader ingår).
Timpris för när de använder Mittuniversitetets utrustning: 550 kr.
Timpris för när de använder sin egen utrustning: 1 050 kr.

Vill du anlita dem för filmning och streaming på andra orter tillkommer reskostnader

För beställning, kontakta Slice på e-post info@slice.se,  telefon 060-15 20 00 eller direkt till Jonne Eckenberger, e-post jonne@slice.se, telefon 070-360 94 45 eller Per Berge, e-post per@slice.se, telefon 070-330 88 80.

Läs igenom checklistan innan du beställer filmning så att du vet vad du behöver förbereda.

För varje uppdrag ska det skrivas ett avropsavtal, använd då de mallar som finns på denna sida (en mall för avtalsområdet film- och poddproduktion och en mall för avtalsområdet filmning och streaming av event). Avropsavtalen ska diarieföras.

Har du frågor om avtalet kontakta: Kicki Strandh, kicki.strandh@miun.se

Visitkort

Visitkorten trycks vid vaktmästeriet, Campus Östersund och faktureras din institution/avdelning. Du måste ha ett godkännande från din prefekt/chef innan beställning. 

Här beställer du visitkort.

Översättning och/eller språkgranskning (ej OH)

Översättning och språkgranskning av uppdrag som inte bekostas av gemensamma medel, OH, beställs från extern leverantör och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande institution/ avdelning/ projekt/ motsvarande.

Här finns information om våra upphandlade externa leverantörer