Vetenskaplig poster

Mittuniversitetet tillhandahåller en mall för vetenskapliga posters som finns att ladda ner. Om du behöver stöd eller hjälp kontakta gärna våra forskningskommunikatörer.

Riktlinjer för vetenskaplig poster

Mallen är framtagen i Powerpoint där typsnitt, textstorlekar och radavstånd är anpassade till poster-formatet. Läs gärna igenom våra riktlinjer med tips och förslag. Mall och tips finns båda som nedladdningsbara filer på den här sidan.

For information in English, read the Guidelines for scientific posters.

1. Allmänt

 • När du skapar postern, tänk "annons" snarare än "rapport"! Korta texter med illustrationer är lättare att förmedla.
 • För inspiration, klicka på några av våra exempel så får du lite tips på hur andra gjort.
 • Låt gärna kollegor läsa dina texter innan du trycker postern. Be dem hjälpa dig ta bort text (ett av de vanligaste felen är att ha för mycket).
 • Korrekturläs en, två och tre gånger. Det är ofta lätt att missa fel i rubrikerna.
 • Det är obligatoriskt att finansiärernas logotyper är synliggjorda på postrar och annat tryckt material (flyers etc). Finansiärens logotype placeras längst ner på postern. Se mallen!
 • Det är bra om partnerföretag och andra samarbeten synliggörs på postern. Dessa logotyper placeras också längst ner på postern.

2. Format

 • Vårt standardformat för vetenskapliga posters är 70x100 cm. De trycks på Mittuniversitetets tryckeri i Östersund.
 • Den färdiga postern ska skickas som högupplöst PDF till tryckeriet. Kolla i inställningarna så att PDF:en sparas i faktisk storlek när du sparar filen.
 • Konferensarrangörer har ofta bestämmelser för vilka mått postern får ha, de kan skilja sig från vårt standardformat. För hjälp att ändra posterformat kontakta gärna tryckeriet eller någon medarbetare på kommunikationsavdelningen.

3 Layout

I mallen finns förinställda instruktioner kring layout, som typsnitt, format, spalter m.m. Följ dessa så långt som möjligt så får din poster ett enhetligt intryck.

 • På Mittuniversitetet använder vi oss av Arial som typsnitt i den vetenskapliga postern. Alla texter i mallen är vänsterställda. Vi använder inte versala rubriker eller texter.
 • I vår mall är titeln blå och skrivs med små bokstäver med inledande versal i Arial, bold, 80 punkter.
 • I mallen är mellanrubriker Arial, bold, 42 punkter.
 • I mallen är brödtexter Arial, regular, 36 punkter. Glöm inte att dela in brödtexten i stycken, annars blir texten svårläst i den ganska stökiga miljö posters ofta visas i. Cirka 45-55 tecken per rad är bra för läsbarhetens skull.
 • Bildtexter skrivs i Arial, kursiv, 18 punkter.
 • Tabeller/diagram ska ha skarpa linjer och tydliga färger.
 • Se till att postern ger ett luftigt intryck. Alltför mycket text ger din poster en grå framtoning vilket inte lockar till läsning. Runt bilder och diagram bör det finnas ett avstånd på minst 1,5 cm.

4. Disposition


Här nedan följer ett förlag till disposition. Anpassa den gärna så det passar ditt upplägg och ämne.

Författare: Huvudförfattare först, sedan medförfattarna i bokstavsordning, sorterat på efternamnet. I direkt anslutning till namnen bör arbetsplats framgå (ex: lärosäte, forskningscentrum/avdelning).

Titel: Det är svårt att vara kortfattad, så lägg energi på att hitta en tilldragande och talande titel som fångar ditt ämne. Den ska vara tydlig, lättläst och max tre rader.

Introduktion: Kort inledning som kan innehålla syfte eller målformulering.

Metod: Beskriv metod mycket kort. Den intresserade kan fråga eller läsa sig till mer information från annat håll.

Resultat: Presentera resultatet kortfattat, dölj inte resultaten i för många ord. Använd gärna tabeller och diagram men se till att de endast visar den information som är relevant så det blir lätt för en oinvigd att förstå. När du väljer att använda fotografier eller andra illustrationer, glöm inte bildtexten som placeras under bilden.

Referenser: Referenser används vid behov, endast de viktigaste.

Logotyper: Logotyper för medfinansiärer, partnerföretag eller kontaktuppgifter till författare placeras längst ner på den vetenskapliga postern. Följ mallens innehållsrutor.

Fotografier: Mittuniversitetets bildbank innehåller våra egna friköpta fotografier. Dessa får gärna användas. Bilderna kan laddas ner här (observera att du måste vara inloggad för att komma åt bilderna). Uppge alltid fotografens namn i anslutning till bilden. Om du vill använda bilder utanför Mittuniversitetets bildbank, var noga med att kontrollera upphovsrätten.

Den vetenskapliga postern kan även kompletteras med slutsats, diskussion och eventuell fortsatt forskning om det finns viktiga resultat att förmedla.

5 Kom ihåg!

Allt får inte plats på en poster. Förbered gärna ett informationsblad/folder med mer information om ditt projekt. Här har du mer möjligheter att berätta om detaljerna. Se till att dina kontaktuppgifter finns. Ibland kan dessa informationsblad exponeras i närheten av din poster. Glöm inte visitkort! De kan beställas på Mittuniversitetets medarbetarsidor: www.miun.se/visitkort.

Posterförslag

Här kan du se några posters som producerats av forskare på Mittuniversitetet.
Använd dem gärna som inspiration och för att få idéer!

Forskare/författare

Amanda Mattsson