Mittuniversitetet vill stå för öppenhet, gemenskap och mångfald. Med verklighetsnära utbildning och forskning av hög kvalitet finns en naturlig och nära koppling till arbetslivet och det omgivande samhället. Vår kommunikation och grafiska profil ska återspegla detta.

7119498-colorful-color-guide-on-white-background-w.jpg

En gemensam grafisk profil är viktig för att skapa ett tydligt och enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden.

Genom att konsekvent arbeta utifrån dessa regler ökar vi igenkänningen och kännedomen om oss hos våra målgrupper. Den grafiska profilen är framtagen för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete. Här finns regler och exempel på hur vår grafiska profil ska tillämpas i tryck och digitalt. En grundregel är att Mittuniversitetet alltid är avsändare i all kommunikation oavsett vilken avdelning eller organisationsenhet som producerar materialet. Tillsammans kan vi stärka vår identitet och bli mer konkurrenskraftiga, såväl i regionen som nationellt och internationellt. 

Den grafiska profilen och varumärket är en strategisk fråga och en tillgång som ytterst förvaltas av styrelse och rektor. Rektor har det huvudsakliga ansvaret och fattar de övergripande beslut som rör den grafiska profilen. Kommunikationsavdelningen vägleder, utvecklar och förvaltar den grafiska profilen samt säkerställer att riktlinjerna implementeras i organisationen. Dekaner, prefekter/chefer och centrumledare för forskningscentrum ansvarar för att reglerna följs inom sin del av verksamheten. Vid frågor om innehållet, kontakta ansvarig för grafiska profilen på kommunikationsavdelningen.

Grafisk profilmanual

Mittuniversitetets grafiska profil fastställdes den 20 maj 2020 och är en justering av tidigare grafiska manualer med bilagor om skyltprogram och filmgrafik. 

Mittuniversitetets grafiska profil