Unikt bo-koncept blandar bihotell med billador

Tor 24 aug 2023 11:37

I Nya Remonthagen i Östersund ska bostäder integreras med forskning, mötesplatser och odling - allt med ett fokus på hållbarhet. Nu har stadsdelen en ny hemsida där alla som vill kan komma med idéer.

Nya Remonthagen skiss
Skiss över Nya Remonthagen

Målet med Nya Remonthagen är att skapa ett område där hållbar stadsbyggnad kombineras med ekologisk livsstil i samklang med naturen. Här blandas bostads- och hyresrätter med radhus, härbren och samlingslokaler med vackra grönytor, trädgårdar, olika slags odlingar och konst. Bakom planerna står Jamtli Living University, JLU, med initiativtagaren och projektledaren Kevin Denham i spetsen.

– JLU är ett unikt koncept som vi började med för fyra år sedan, säger Kevin Denham, som 2015 blev färdig Ekoingenjör på Mittuniversitetet.

– Målet är enkelt, vi vill bygga en modern stadsdel där lärande och innovation integreras. Universitetet, civilsamhället, näringslivet, kommunen och regionen är alla med i arbetet och för Jamli handlar det om att ta en aktiv roll i samhällsförändringen.

Kevin Denham

Från bihotell till parkeringslada

Kärnan i projektet är, enligt Kevin Denham, en dialog mellan samhällsaktörer och allmänheten. Under flera workshops och dialogmöten har idéer framlagts, visioner ändrats och skisser ritats om. Klart finns nu en skiss som rymmer cirka 170 bostäder. Bostäderna är ritade som låga byggnader som bildar gårdar med gemensam grönyta. Till och med skorstenarna är anpassade för biologisk mångfald med både bihotell och fågelholk. Inga bilar är tänkta att kunna stå i området utan är förpassade till ett mobilitetscentrum i form av en lada med solceller som laddar bilarna. Även i parkeringsladan finns gemensamma lokaler.

– Dialogen fortsätter. Hemsidan finns klar nu och vi vill gärna att allmänheten fortsätter komma med idéer, nya Remonthagen är ett område av och för Östersund säger Kevin Denham.

Kommunen har under sommaren färdigställt samrådshandlingar som kan skickas till samråd om den godkänns när kommunstyrelsen sammanträder nästa gång. Om allt går enligt plan så kan området börja byggas om två-tre år och därmed kanske stå klart till år 2028-2029.

– Det passar ju väldigt bra, i Östersund jobbar vi mot att bli klimatneutralt till 2030. Om det är klart då så kan vi på riktigt ha ett exempel på hur vi har jobbat med hållbarhet.

Nya Remonthagens hemsida 

Egna idéer till ormådet? Se här

Mer om projektet på miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-08-24