Verksamhetsplaneringsprocessen

Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål samt genomföra riskanalys enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK).

Kontakt

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

+46101428430