Arbetet med att utarbeta aktiviteter för kommande år och identifiera risker kan ske på många sätt. Sidan ger information om nuvarande områden och ger förslag på hur arbetet kan läggas upp.

Kontakt

Mona Vesslegård

Internrevisionschef|Chief audit executive

+46 (0)10-1428430

Sidan uppdaterades 2023-02-28