Active learning klassrum i Östersund

ALC-salar är G3217 och O211.

                                                      Så fungerar ZOOM

O211, 42 platser

O211

Distanskameror 2st: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3217, 30 platser

G3217

Distanskamera 1st: Ja
Dator: Ja

Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Nej
Headmic 1st: Ja
CatchBox 1st. Ja

Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Lärosalar i Östersund

Blended learningssalar i Östersund

Blended learningssalar är F214, F217, F234, F229, G1350, G1351, G1352, G1353, G3213, G1315, G3216, G2351, G2355, G3351, G3355, O211, O212, O213, O214, Q171, Q176, Q183, Q221, Q233.

Föreläsningssalar i Östersund

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang.Föreläsningssalar är F229, F214, F217, F234, G1351, G1352, Q221

Lärosalar i Östersund

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbara. Lärosalar är G1350, G1353, G2351, G2355, G3213, G3215, G3216, G3351, G3355, Q171, Q176, Q183,...