Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grund- avancerad och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen, utbytesstudier, examensärenden och intyg.

Beskrivning av Mittuniversitetets Ladokfunktion samt kontaktuppgifter till medarbetare

Ladok för personal:

 Logga in

 

Beställ behörighet: Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare

För support, maila till: ladok@miun.se

Testmiljö: Ladok test

 

Med anledning av Corona

Vi har tagit fram en rutinbeskrivning för hur man ändrar examinationer/moduler för en pågående kurs. Det här gäller då det är ändring av benämning, omfattning, betyg på en modul.

Rutinbeskrivning 

Nyheter Ladok

Driftinformation

Ladok kommer att vara stängt för systemuppdatering kl.04.00-06.00 följande datum:

26 maj
9 juni
23 juni
7 juli
18 augusti

Mer information finns på https://ladok.se/drift-och-support/uppgraderingskalender