Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen, utbytesstudier, examensärenden och intyg.

Nyheter Ladok

Genomgång Ladok

Under vecka 41 erbjuds ett antal tillfällen för genomgång av resultatrapportering i Ladok. Genomgångarna hålls i Teams.

2022-09-29

Genomgångar Ladok

Under april och maj erbjuds genomgångar av olika funktioner i Ladok.

2022-04-22

Driftinformation

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-11