Beskrivning av Mittuniversitetets Ladokfunktion

Ladokfunktionen ansvarar för Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen Converis.