Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Via de länkade rubrikerna nedan når du de styrande dokumenten för att planera och utforma forskarutbildning, antagning till forskarutbildning, att utbilda och handleda, och för disputation.