Utbildning på forskarnivå

Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet.