Här publiceras styrdokument som enbart avser fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Utbildning på grund- och avancerad nivå - NMT

Självständiga arbeten och studieanpassningar

Regler samt tidplan för fastställande av kurs, NMT