Hantera närvaro och frånvaro

Regler

Lokalt avtal arbetstid för lärare

Detta avtal gäller lärare vid Mittuniversitetet vilka omfattas av Villkorsavtalet.

Därutöver gäller avtalet i tillämpliga delar anställning som doktorand.

Med lärare avses enligt högskoleförordningen 4 kap professor, lektor, adjungerad professor, gästprofessor och forskarassistent , samt enligt Mittuniversitetet lärarkategorierna adjunkt och adjungerad lektor.

Lokalt avtal arbetstid för lärare

Tilläggsdokument arbetstidsavtal lärare (psykologer)

Rutin för lärares semester

Rutin gällande förläggning av semester för personal inom lärarkategorierna

Rutin för lärares semester

Resurstilldelningsdokument

Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet. 

Syftet med resurstilldelningsdokumentet är att tydliggöra och åskådliggöra de fördelningsprinciper som utgör grunden för lärarens arbetstid.

Resurstilldelningsdokument

Avtal om kvotberäknad semester

Avtal om kvotberäknad semester för personal med koncentrerad deltid

Avtal om kvotberäknad semester

Arbetstidsavtal för TA personal

För heltidsanställd finns möjlighet att nyttja flexibel arbetstid om det är möjligt utifrån verksamhetens behov och efter dialog med personalansvarig chef. Det finns inget flexur. Var och en tar eget ansvar för att detta hanteras på ett bra sätt.

Arbetstidsavtal TA-personal

Distansarbete TA personal

Mittuniversitetet kan som arbetsgivare erbjuda enskilda medarbetare en möjlighet till distansarbete. En enskild, skriftlig överenskommelse ska i så fall tecknas med medarbetaren. I nedan riktlinjer framgår det regelverk som finns gällande distansarbete. 

Riktlinjer för distansarbete

Beredskapsavtal IT-personal

Sidan uppdaterades 2022-12-28