Hantera och avsluta anställningar

Regler

Anställning efter 67 års ålder

Bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Begreppet bisyssla betyder i princip varje syssla eller verksamhet, tillfällig eller permanent, med eller utan ekonomisk ersättning, som en arbetstagare har vid sidan av anställningen vid Mittuniversitetet, och som inte kan hänföras till privatlivet.

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Regler för inofficiella dokument

Mittuniversitetet skapar både officiella och inofficiella dokument i form av bevis, intyg och diplom för genomgången utbildning, anställning och arbetsinsatser, stipendie- och prisutdelning. Detta styrdokument definierar officiella dokument och anger reglerna för utdelning av inofficiella dokument.

Regler för inofficiella dokument

Handläggningsordningar

Handläggningsordning för delpension

Delpensionsavtalet innebär möjligheten, om arbetsgivaren så medger, att f r o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år.

Handläggningsordning för delpension

Partial pension guidelines for employees at Mid Sweden University

Delpension ansökan blankett

Order of proceedings for applying for partial pension

Sidan uppdaterades 2022-12-28