Administrera löner, arvoden och förmåner | miun.se

Administrera löner, arvoden och förmåner

Policies

Lönepolicy

Lönepolicyn ligger till grund för den lokala lönebildningen inom Mittuniversitetet.

Lönepolicy

Salary policy

Regler

Rese- och traktamentesavtal

Lönereglering för viss personal

Lönereglering vid examen i forskarutbildning samt uppnående av docentkompetens

Lönereglering för viss personal

Riktlinjer årskort tåg/flyg

Löner för doktorander

Lönekriterier

Handläggningsordning

Ramavtal vid köp av bildskärms- och skyddsglasögon