Styrdokument som reglerar forskarutbildning finns här.