Utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrdokument som reglerar utbildning på grund- och avancerad nivå, t.ex antagning, tillgodoräknande, examen, ämnen och utbildningsutbud.

Utbildning på grund- och avancerad nivå - HUV

Ämnen och utbildningsutbud

Självständigt arbete och studieanpassningar

  • Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid fakulteten för humanvetenskap
  • Directive for the handling of independent projects at the faculty for human sciences
  • Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenter

Utbildning på grund- och avancerad nivå - NMT

Självständiga arbeten och studieanpassningar

Regler samt tidplan för fastställande av kurs, NMT