Utbildning på grund‑ och avancerad nivå

Styrdokument som reglerar utbildning på grund- och avancerad nivå, t.ex antagning, tillgodoräknande, examen, ämnen och utbildningsutbud.

Självständiga arbeten och studieanpassningar

Regler samt tidplan för fastställande av kurs, NMT

Sidan uppdaterades 2024-01-31