Utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrdokument som reglerar utbildning på grund- och avancerad nivå, t.ex antagning, tillgodoräknande, examen, ämnen och utbildningsutbud.

Ämnen och utbildningsutbud

Självständigt arbete och studieanpassningar

  • Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid fakulteten för humanvetenskap
  • Directive for the handling of independent projects at the faculty for human sciences
  • Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenter

Självständiga arbeten och studieanpassningar

Regler samt tidplan för fastställande av kurs, NMT

Sidan uppdaterades 2022-06-07