Jag vill...

Kontakta och informera nyantagna studenter på kurs och program

Välkomstbrevet skapas och redigeras på www.miun.se/valkomstbrev enligt ett tidsplan som kommuniceras ut via KOM.

Publicera viktig information om programmet (gäller ej kurser) på programsida på studentwebben och länka in till sidan i välkomstbrevet

Skicka mejl till alla antagna för att påbörja dialog och skapa en relation, om ni har en facebookgrupp för programmet kan du bjuda in till den samt länka in till programsidan på studentwebben om en sådan finns. För mejladresser till antagna på en kurs/program kontakta Antagningen@miun.se.

Det går också att skicka nyhetsbrev via mejl: Kontakta KOM, antingen din fakultetskommunikatör eller genom att maila KOMKontakt@miun.se.

Rekommendation: Var så tydlig som du kan i välkomstbrevet. Ta del av det stödmaterial som finns. Skriv i studiehandledningen hur kommunikation går till på kursen/programmet, var de hittar vilken information, hur de kan ta kontakt med dig och med varandra. Skapa en bra programsida på studentwebben och länka in till den i välkomstbrevet. Studiehandledningen publiceras i Moodle.

Välkomna alla till programmet eller kursen: Informera om kursen (det pedagogiska arbetet)

Rekommendation: Ge muntlig information i klassrum eller i Zoom-möte. Använd Moodle för dokumentation och lärobjekt. Även i välkomstbrev och studiehandledning.

Informera programstudenter innan kursstart

Det finns flera alterantiv: Ge informationen muntligt i klassrum och/eller via Teams eller på en programsida på webben.

Rekommendation: välj antingen Teams eller Programsida, båda blir förvirrande för studenterna. Se för- och nackdelar med dessa kanaler här.

Informera alla i en eller flera årskullar eller i ett program om exempelvis gästföreläsningar.

Det finns flera olika alternativ:

  • Muntligt i klassrum.
  • Muntligt i Zoom-möte
  • E-post 
  • Lägg in i schemat
  • Lägg in i allas kalender via Outlook (O365/M365)
  • Teams: skapa team för programmet, bygg upp en kanal per årskull, skapa ett inlägg (Instruktioner)

Rekommendation: lägg in gästföreläsningen i schemat. Påminn studenterna muntligt i klassrum eller Zoom. Använder du Teams kan du också påminna genom att göra ett inlägg och tagga studentgruppen.

Informera alla i en kurs om till exempel att tentan är rättad, ny info om föreläsningsmaterial, kursrelaterade frågor etc.

All information kopplat till kursen och det pedagigiska materialet ska finnas i Moodle. Ladok skickar ut information via mail när betyg är inrapporterad.

Rekommendation: använd Moodle för all kursreslaterad utbildningsinformation. När det gäller information om att tenta är rättad så kan du skriva t ex “nu är tentan rättad” under anslag på Moodle så går det ut till alla på kursen.

Informera om kursblockschema och läsperioder

Det finns två alternativ: Teams eller programsida på webben.

Rekommendation: välj antingen Teams eller programsida, båda blir förvirrande för studenterna. Se för- och nackdelar med dessa kanaler här.

Uppmuntra alla att delta i kvalitetsarbete (ex svara på kursutvärdering, delta i programutvärdering, delta i Treklöverutvärdering)

Det finns flera alternativ:

Rekommendation: uppmuntra muntligt i första hand och komplettera med skriftlig information. Välj då antingen Teams eller Programsida, båda blir förvirrande för studenterna. Se för- och nackdelar med dessa kanaler här.

Svara på frågor från studenter eller tvärtom

Det är viktigt att vara tydlig i studiehandledningen om hur du vill bli kontaktad, via Moodle och/eller Teams (om ej kursrelaterat kan chatfunktionen i användas). 

Rekommendation: skriv tydligt i studiehandledning hur studenter kan komma i kontakt med dig. 

Handleda studenter i grupp (i en kurs)

Rekommendation: boka fysiskt möte i grupprum eller digitalt i Teams (studenterna kan göra teamet och bjuda in läraren) eller Zoom.

Strukturera upp material till studenterna (kurs)

Rekommendation: Moodle används till all undervisningsrelaterad kommunikation.

Nå ut till alla studenter på ett visst campus eller hela universitetet

Rekommendation: Kontakta KOM, antingen din fakultetskommunikatör eller genom att maila KOMKontakt@miun.se, som gör nyhet på studentwebben och i de sociala kanalerna.

Sidan uppdaterades 2023-01-03