Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är lärare)

Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är lärare)

Urkund är infört på Mittuniversitetet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas alster bedöms på samma villkor.