International Relations Office (IRO)

International Relations Office är en samordnande funktion vid universitetsförvaltningen som arbetar tillsammans med fakulteter och avdelningar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet.

International Relations Office samordnar universitetsövergripande processer gällande internationella utbyten av studenter, lärare och övrig personal samt administrerar stipendier för mobilitet. Enheten samordnar även studieavgifter och stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter samt ansvarar för mottagning av och service till inresande- och utresande studenter och personal.

Enheten administrerar universitetets deltagande i följande utbytesprogram:

  • Erasmus
  • Bilaterala avtal
  • Nordplus/Nordlys
  • Linnaeus-Palme
  • North2North
  • Minor field studies

Information till dig som är:

Medarbetare
Du som är anställd vid Mittuniversitet kan hitta mer information om lärar- och personalutbyten under Internationalisering

Student
Du som är student vid Mittuniversitetet kan hitta mer information om utlandsstudier och praktik under Studera utomlands

Internationell handläggare

Om oss

International Relations Office är en funktion under Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS).

Kontakta oss

Du är välkommen att besöka oss eller skicka en fråga över e-post till: internationaloffice@miun.se

Campus Sundsvall
Hus N (våning 3)
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall  

Campus Östersund
Hus G (våning 3)
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund  

Kontaktpersoner

Akademiska kontaktpersoner för internationalisering vid fakulteter och avdelningar
Hitta din kontaktperson