Här finner du information som gäller anställningsvillkoren för doktorander.

Handslag

Om anställningen som doktorand

Att vara anställd på Mittuniversitetettet

Här kan du läsa mer om att vara anställd på Mittuniversitetet.

Har du frågor gällande din anställning som doktorand, kontakta lönehandläggarna:

Helene Nyman

Maud Magnusson

Lön för doktorander anställda vid Mittuniversitetet

Lönesättningen för doktorander följer en förutbestämd lönetrappa. Här kan du läsa mer.

 

Doktorander med annan arbetsgivare

En del forskarstuderande har en anställning hos en annan arbetsgivare än Mittuniversitet och bedriver forskarstudier inom ramen för sin anställning där. När arbetsgivaren är extern ska ett avtal alltid upprättas med arbetsgivaren i samband med antagning för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter, här finns exempel på ett sådant avtal.