Att vara anställd

Arbetstid

Det finns två lokala kollektivavtal som reglerar arbetstiden för Mittuniversitetets medarbetare. Det ena gäller lärare och det andra T/A-personal.

Semester, sjuk och annan ledighet

Här kan du läsa mer om lagstadgade frånvaro orsaker som semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning och facklig förtroendemannatid.

Lön, förmåner och övriga ersättningar

Nedan hittar du information om bland annat hur du registrerar lönerelaterade händelser i Primula, vad som gäller för enskilda överenskommelser, förmåner vid Mittuniversitetet med mera.

Bisysslor

En bisyssla är i princip allt som du tillfälligt eller permanent ägnar dig åt vid sidan av din anställning vid Mittuniversitetet och som inte kan hänföras till privatlivet. Med eller utan ekonomisk...

Uppsägning

Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Pension

Mittuniversitetet har ett serviceavtal med SPV, Statens Tjänstepensionsverk. Kontakta dem om du har frågor som rör din pension.