"Jag tänker mycket på klimathotet" – möt HUV:s nya hållbarhetsombud

Ons 21 feb 2024 10:56

Lovise Haj Brade och Lusine Margaryan tillträdde nyligen som fakultetens hållbarhetsombud – en ny roll som de nu är i färd med att forma. HUV-nytt mötte två engagerade forskare som ser utmaningarna och vill göra skillnad.

Två kvinnor bredvid varandra. Båda har mörkt hår.
Lovise Haj Brade och Lusine Margaryan tillträdde som hållbarhetsombud den 1 januari i år. De har 20% var i sina tjänster för uppdraget, som löper på tre år.

Lovise och Lusine är nya i sina roller men ingen av dem är ny på universitetet. Lovise började som lektor i genusvetenskap 2018 och Lusine, som läst sin forskarutbildning här, har spenderat över ett decennium på Mittuniversitetet.

– Jag började som doktorand och efter en post-doc i Norge kom jag tillbaka för att arbeta som lärare, säger hon.

Förbereder undersökning

Uppdraget som hållbarhetsombud innebär att de ska hitta sätt för Mittuniversitetet att bättre bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. De ska också se till att universitetets insatser är synliga och väl kommunicerade och genomföra aktiviteter för att skapa engagemang kring hållbarhetsfrågor bland medarbetarna.

Just nu håller de på att inventera vad som redan görs och var de bäst kan bidra. Tillsammans med NMT:s hållbarhetsombud John Håkansson förbereder de en undersökning som snart går ut till alla medarbetare.

– I undersökningen ställer vi frågor om vad de redan gör och var de ser att HUV och Mittuniversitetet kan bli bättre, berättar Lovise.

Lusine påpekar hur viktigt det är att alla svarar på undersökningen när den dyker upp via e-post.

– Vårt arbete som hållbarhetsombud skulle vara omöjligt utan samarbete med våra kollegor.

Lovise håller med om vikten av av engagerade kollegor.

– Vi kommer också arbeta med det hållbarhetsnätverk som redan finns och förhoppningsvis också med studentkårerna. Och såklart lära av andra universitet och myndigheter!

Personligt engagerade

Det märks att både Lovise och Lusine har ett starkt personligt engagemang för hållbarhetsfrågor.

– Jag tänker mycket på klimathotet och hur jag i min forskning och undervisning kan bidra till ökad medvetenhet och rättvis beteendeförändring, så det känns oerhört meningsfullt att få lägga arbetstid på att bidra till omställningen på Miun, säger Lovise.

There’s no tenure on a dead planet

– Jag har ett intresse för allt som har med naturen att göra, det är en oändlig källa till förundran och vördnad för mig. Jag tror att vi ofta glömmer hur värdefullt och fantastiskt allt liv på jorden är, säger Lusine.

– Det råder ingen brist på medvetenhet om att vi står inför globala utmaningar som kan påverka mänsklighetens fortsatta utveckling på oförutsägbara sätt, fortsätter hon. Vi tillbringar hälften av vår vakna tid på arbetsplatsen, så det är viktigt att integrera hållbarhet i våra dagliga arbetsrutiner.

– "There’s no tenure on a dead planet" som Scientist Rebellion brukar säga, påpekar Lovise.      

Universiteten ska vara förebilder

Scientist Rebellion är en global sammanslutning av forskare och akademiker som vill uppmärksamma det ekologiska och klimatmässiga nödläge vi befinner oss i. Hållbarhetsombuden menar att forskarvärlden och universiteten har ett stort ansvar för att driva på en hållbar omställning.

– Universiteten som platser för utbildning, kunskap och kritisk forskning bör ha högre standarder än genomsnittet för hållbarhet och vara förebilder för andra organisationer, säger Lusine.

– Det är glädjande att det finns en vilja att arbeta mer med detta på Mittuniversitetet – det viktigaste arbetet vi som universitet har att göra de närmste åren, säger Lovise.

Lovise påpekar att hållbarhet också är mycket mer än de ekologiska/miljömässiga aspekterna.

– Social och ekonomisk hållbarhet är centrala delar i en rättvis omställning till ett liv inom de planetära gränserna. I genusvetenskapen har vi alltid med oss ett maktkritiskt perspektiv så jag tycker att jag har goda förutsättningar för att kunna bidra konstruktivt, säger hon.

Vill göra skillnad

– Att ta på mig det här ansvaret är bara ett litet sätt att bli mer engagerad i insatser som syftar till något positivt snarare än destruktivt för livet, när det gäller våra handlingar. Vi försöker göra det genom vår forskning och undervisning, och det här initiativet är ett intressant tillägg. Jag tror också att det kommer att bli roligt! avslutar Lusine.
 

FAKTA

Lovise Haj Brade är lektor i genusvetenskap och arbetar i Sundsvall. Forskningsmässigt är hon intresserad av normkritiska metoder och aktivistiska praktiker för förändring. Lovise är verksam i Forum för genusforskning.

Lusine Margaryan är biträdande lektor i turismvetenskap och arbetar i Östersund. Hon undervisar och forskar inom områdena naturbaserad turism, evenemang, friluftsliv och hållbarhet, och är programansvarig för det internationella masterprogrammet i turism. Lusine är verksam i forskningscentret ETOUR.

Hållbarhetsnätverket är ett nätverk för alla Mittuniversitetets anställda som är intresserade av hållbarhet och vill bidra till att ta Mittuniversitetet framåt på detta område. Just nu söker de fler personer till nätverket!

Hållbarhetsnätverket

Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-21